2006-04-08 Litteraturafton med Jonas Bergh och LT Fisk m fl